Acetec Pd150 Manual

File Name:Acetec Pd150 Manual.pdf
Size:4991 KB
Type:PDF, ePub, eBook, fb2, mobi, txt, doc, rtf, djvu
Category:Book
Uploaded1 May 2020, 12:16 PM
InterfaceEnglish
Rating4.6/5 from 565 votes
StatusAVAILABLE
Last checked9 Minutes ago!

Acetec Pd150 Manual

Acetec PD150 levererades med 10 ars fabriksgaranti som kampanj fran fabriken. Lampliga anvandningsomraden ar aven till batar, mindre lager, kallare, garage. Sjalva installationen av EvoDry PD150 ar enkel, inte minst for att avfuktaren ar till matten sett kompakt. Den mindre stosen som ses pa bilden ansluts till medfoljande vatluftsslang dar fuktig luft evakueras ut utomhus. Genom de tre torrluftsstosarna recirkuleras avfuktad luft tillbaka via dragna slangar eller ror. Sjalva avfuktningen sker i tva faser dar den integrerade energisnala flakten drar luften igenom ett fuktabsorberande material i tio minuter. Da materialet ar fuktmattat aktiveras ett ptc-element att under fyra minuter driva ut fukten som blases ut genom vatluftsslangen. Darefter atergar fuktabsorberingen igen om behov finns. Den manuellt justerbara hygrostaten som aktiverar avfuktaren kan stallas i ett lage som innebar hygrodynamisk avkanning. I detta lage mats bade temperatur och den relativa fuktigheten kallad RF. Det ar den absoluta fuktigheten som tillsammans med temperatursvangningar ligger till grund for nar och om mogel kan komma att tillvaxa. Hygrostatinstallning kan goras i tre lagen: 1) Forbikoppling av hygrostaten, for kontinuerlig avfuktning. 2) Matning av RF och aktivering vid manuellt installbart hogsta borvarde. 3) Matning av RF samt Temperatur som innebar energieffektivare drift med upp till 50% besparing, dar avfuktaren i ett automatiskt program styr till- och franslag. Flakten har installningsfunktioner som medger kontinuerlig drift for ett lagt undertryck for motverkande av t.ex. lukt eller radon, alternativt drift enbart nar avfuktning maste ske enligt hygrostatinstallningar ovan. Mer information star att finna under Acetec EvoDry PD250. Tidigare Avfuktarerbjudande Acetec EvoDry PD150 grundpaket inkluderade: Cirka 1,8 meter slang for vatluft. Utloppsplat for anslutning av vatluftsslang och uppfastning pa utsida av vagg eller grundmur gallande t.ex.http://www.aesal.org/images/editor/cisco-wrt150n-manual.xml

vind, kallare, sommarstuga, garage eller krypgrund. Panel som kopplas till avfuktaren med sladd. I displayen visas olika varden for snabb kontroll av status for avfuktningen samt aktuella installningar. Se Acetec avfuktare display. Integrerad smart hygrodynamisk hygrostat Acetec EvoDry PD150 2014 Bilden overst pa sidan illustrerar 2014-modellen av Acetec EvoDry PD150. Alla stosar ar monterade fram samt tillagg av ytterligare en torrluftsstos i forhallande till modellen nedan. Levereras vid behov med ett tacklock om inte samtliga stosarna ska brukas. Den ar slutsald och har 2016 ersatts av Acetec EvoDry PD, se lank ovan till den nya avfuktaren. 2013-modellen av PD-150 sag ut sa har. Dessa har vi pa lager for komplettering. Pa brickan finns tva 80mm stosar for anslutning av flexslang om max. 7,5 meter till varje utblas. Fordelning av luften ger energibesparing bl.a. genom att hindra direkt recirkulation av avfuktad luft in i avfuktaren. Ring eller maila for vagledning. Las mer om installation i krypgrund alt. Tvabarnspappa vars hjarta slar extra starkt for att fa hjalpa andra samt for barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mogel i hus sedan barnsben och borjade forska inom omradet inomhusklimat 1991. Lamna en kommentar Avbryt svar Kommentar Namn E-post Webbplats Spara mitt namn, min e-postadress och webbplats i denna webblasare till nasta gang jag skriver en kommentar. Se aggregaten langst ned pa sidan har och klicka vidare for mer detaljerad information. Stall garna fragor i kommentarsfaltet. Grundfunktionen for 13 juli, 2020 Dioxin i hus, hur skadligt ar det. Finns dioxiner i svenska hus. Under Vietnamkriget (1955-1975) anvandes avlovningsmedel i syfte att forstora insynsskyddet som trad och buskar utgjorde, samt for att reducera mattillgangen. Kallorna ar manga och kan vara till olika besvar, sarskilt da vi ar varierande kansliga for exponering.http://gruporadialcontinental.com/cisco-wrt120n-manual-download.xml

Vara luktsinnen skiljer sig at, bade i kanslighet 9 juli, 2020 2 kommentarer Luftrenare AirSteril anvands mot Coronavirus i Kina Vi har tidigare berattat om flera fordelar rorande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna fororeningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mogel, lukt och en mangd 5 mars, 2020 Inga kommentarer Behover du hjalp. Tio ar senare fanns sa pass mycket kunskap att ideer om att kunna hjalpa andra tog form. Vi fortsatter denna resa och amnar aven fortsattningsvis ligga i framkant inom verksamhetsomradet. Betalningsmojligheter framgar vid checkout i kassan. 14 dagars angerratt tillampas enligt kopvillkoren samt allmanna bestammelser fran Konsumentverket. Vissa produkter raknas som specialbestallning varvid angerratt ej galler. Det framgar under respektive produktsida i webbutiken. Las var Integritetspolicy Las vara kopvillkor Nyheter Om du fortsatter att anvanda den har webbplatsen kommer vi att anta att du godkanner detta. Ok Integritetspolicy. Under fas 1 (4 minuter) blir luften varmare och varmare mot slutet av perioden. Drag ur sorptionsblock och dammsug detta.DryAir DA 250 PRO ar en kvalitetsprodukt som ar utvecklad och tillverkad i Sverige for Green MANUAL AVFUKTARE A 250 PRO made in sweden TACK FOR ERT VAL AV AIR GREENS A 250 PRO SORPTIONSAVFUKTARE. A 250 PRO ar en kvalitetsprodukt som ar utvecklad och tillverkad Specifikationer Dessa filter hor till marknadens fornamsta och ar resultatet av ett flerarigt samarbete mellan erfaret branschfolk Spara bruksanvisningen Spara bruksanvisningen Skotselinstruktioner. Ver. 2.0 2014-09 Nar du star infor en installation av din nya Separera, ber vi dig lasa igenom denna instruktion i sin helhet Har far du rad pa vagen. Du kan ocksa alltid kontakta oss sa hjalper vi dig. KRYPGRUND Grundbalk monteras enligt utlaggningsplan. Byggsystem Direkt Sverige AB Tel vx 0430-149 VARNING - Vinda inte samman elkabeln.

- Anslut endast till jordat uttag Dessa filter hor till marknadens fornamsta och ar resultatet av ett flerarigt samarbete mellan erfaret branschfolk Anvandarhandbok Elektronisk Drift instruktioner. Installationsanvisning. Felsokning. Underhall. Specifikationer. Grundbalk monteras enligt utlaggningsplan. Isolergrund ar Sveriges enda typgodkanda For det kravs en installation av ett utblasror som leder ut den anvanda Du hittar svar pa alla dina fragor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok Las bruksanvisningen fore anvandning av (Art nr: 100600-600) Spara bruksanvisningen. SILA AB reserverar sig for tryckfel och produktforandringar. Tillverkare Hantering och transport Hygiencontainer Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Skotselinstruktioner. Ver Drift och skotselmanual Oppnade fonsterbagar far inte ens temporart utsattas for extra Diskmaskiner Traluckan far ej tacka flaktutblaset 2 FOLJANDE MEDFOLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F) Spara bruksanvisningen Grundbalk monteras enligt utlaggningsplan. Isolergrund lamnar 20 ars funktionsgaranti. Eventuella skador ska omgaende anmalas till fraktforetaget pa plats. Under installationstiden For att bibehalla god funktionen och energispareffekt behovs en viss skotsel av varmeatervinningsaggregatet. Utrustningen ABS, Akrylnitril Butadien Styren, ar ett Sida Specifikationer Installation, Skotselinstruktioner. Ver Innan systemet tas i bruk maste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT Askladan finns under rostret, To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy. Det ar 1 artikel in din varukorg. Totalt antal produkter: (inkl.Kampanjer Nyheter Meny Facebook Folj oss Ventilationskunskap Koksflaktskolan Ventilationsskolan Skorstensskolan Kopguide for koksflaktar Allmanna villkor Kundservice Kundservice Nar du handlar av Luftbutiken vill vi att du ska kanna dig 100% nojd. Vi erbjuder: 90 dagars oppet kop, Delbetalning - bestall nu, betala om 3 manader.

Om du har nagra fragor kan du alltid kontakta var kundservice. Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare (last 3576 ganger)Som jag kopte 2011 Det sitter en hydrometer fran Woods som var installerad fran borjan, forra agaren fick dock woodsen utbytt mot en Acetec pd150 pga for hog fukthalt. Fukthalten har sedan kopet varit konstant for hog, (sommar 86%) jag borjade med att tata hela grunden sa gott som mojligt, svart med lecafundament under kakelugnen. 100 tatt blir det nog aldrig. Men detta hjalpte tyvarr inte, jag gjorde funktionskontroll pa min pd150 och den verkar funka som den skall. Da hyrde jag en stor byggavfuktare och drog ner fukten till 50% for att se om acetecen lyckas halla kvar den laga halten.Nu borjar jag ledsna pa detta, ska jag kopa pabyggnadssats till min pd150 for torrluftsrordragning, eller satsa pa en pd250 direkt, alternativ kopa en Woods da jag forhoppningsvis inte drar in massa ny luft som skall avfuktas. Eller ska jag skita i allt och sparka upp ventilerna old school.Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare Man brukar rekommenera att ha marken svagt sluttande ner mot grunden och lagga ut plast som slutar en liten bit innan sa att kondens kan rinna av och ner. Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare Det ar i forsta hand den kalla marken som kyler den fuktiga sommarluften och vallar den hoga fuktigheten pa sommaren. Kostnaden blir nagra tusen men det ar en engangskostnad samt lite meck med att fa dit isoleringen. Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare Maste ju saga att jag inte ar jattelockad att riva upp all plast, isolera och sedan plasta igen. Riktigt skitjobb rent ut sagt. Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare For det ar kylan fran marken som ger problem pa sommaren, pa vintern nar marken ar varmare an uteluften ar det inga problem. Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare Jag tror absolut pa att isolera marken, om inte annat sa for att minska elkostnaden pa avfuktaren.

Men det kanns inte riktigt som att det racker. Inga tankar gallande avfuktaren? Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare Det ar relativt billigt och en engangskostnad. Racker det inte till tar man nasta steg. Men ALDRIG slappa in mer varm fuktig sommarluft. Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte forangare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, sakerhetsventil och ny kraftigare flakt. Sla ut ventilerna eller skaffa kondensavfuktare Vi hade 95 % luftfuktighet i krypgrunden nar vi kopte huset for 4 ar sedan. RH har nu stabiliserats runt 65-70% och acetecen gar mest den varma delen av aret och tar ett uppehall nar tempen i grunden narmar sig 5-10 grader vintertid. Acetecen har varit nastintill underhallsfri och palitlig. Har liksom du tatat valdigt noga med tatfog mellan byggplast och grundsulor under huset. Stangt alla ventiler och genomforingar genom golvbjalklaget. Aven rullat ut isoleringsmatta (tjocklek endast 10 mm) ovanpa plasten. Radet ar att tata noggrant mot mark och huset, sa att fukten ej tar sig in nagonstans. Hur mar hangrannor, stupror och dagvattensystemet runt huset, rensat och tatt utan lackage? Vi upplever en klar komforthojning med jamnare temperatur i huset, inget kallras langre fran tilluftsdonen. Acetec develops and manufacture desiccant dehumidifers and heat recovery units. Patentsokt och energibesparande sorptionsavfuktare. Installation av avfuktare Acetec PD-1250. Observera att denna installationsanvisning framst galler Acetec avfuktare modellar 2002-2013. EvoDry PD1sorptionsavfuktare ar mycket effektiv och energisnal i ett kompakt prisvart utforande. Krypgrundsavfuktaren PD1for villa och fritidshus. Krypgrundsavfuktaren ar svensktillverkad och jobbar med den senaste sorptionstekniken. Jag har inga problem att halla luftfuktigheten i min grund med Acetec PD 250.

Blekinge, 1kvm, ett och ett halv plan, byggt pa talet, Autoterm 190F flvp. Dalig tillforlitlighet pa Anticimex krypgrundsavfuktare. Krav pa installation av Acetec i krypgrund. Travarvagen Sigtuna. Spindelvagen Alvsjo. Nacka Lillangsvagen. Gosvagen Lidingo. Sippstigen, Sodertalje. Gaddvagen, Enkoping. Dalen Saltsjo-Boo. Tallrisvagen Lidingo. Ringsjovagen Bromma Reginavagen Saltsjo Duvnas. Munins vag Saltsjo-Boo. Mogelsanering av kallvind, samt montage av avfuktare Trygghetsvakten Classic. Hagersten Klenssmedsvagen. Da det kom upp skarpa lukter till boytan monterades en Trygghetsvakten Pro-X i krypgrunden. Da det gamla sjalvdraget i stort sett forsvunnit nar man installerade varmepump forstarktes ventilationen Enskede Krokvagen. Furusund Fagerviksbacken. Wallius vag Gustavsberg. Vasavagen Saltsjobaden. Alvsjo Svartlosavagen. Sodra Kopparmoravagen Varmdo. Ozonbehandling av kallare, 2 st aggregat m hjalpflakt i 4 dagar. Franluftvent, Hagerstensbrinken Hagersten. Montage av franluftsventiler i duschrum samt tvattstuga Grundmur, franluftsventil i kallarforrad, Montage av kanalflakt med ljuddampare i krypgrund. Ozonbehandling kallare, 2 st aggregat m hjalpflakt i 4 dgr Saltsjovagen Lidingo. Franluftvent, Hagerstensbrinken Hagersten. Oskarsvagen Lidingo. Slingerstigen Ingaro. Franluftvent, Hagerstensbrinken Hagersten. Falkuddsslingan Sorrunda. Acetec PD150, Faruddsvagen Ingaro. Borra hal i grundmur 2-3 st 100hal pga omlopp i luft mellan gamla krypgrund till den nya, Nejlikevagen Varmdo. Tata kattgluggar som ar oppna (kondens avfuktare finns dar sedan tidigare), Oxtvatt nedre plan AMP-91, Avfukt bottenplatta 2 v, Plasmaagg m hjalpflakt. Martensbergsvagen Vendelso. Saltsjovagen Lidingo. Byte av avluftningsror pa septiktank. Aeroflex pa mark samt upp till underkant av kattgluggarn. 4 st tilluftsdon i boyta. Borra hal i toa rum for K7 flakt. Lillangsbergsvagen Ingaro. Plasma aggregat 3 dygn, Notariestigen Segeltorp. K7 flakt i befintligt hal i badrum. Ejdervagen Segeltorp.

Oxtvatt blindbotten, Aeroflexduk mark samt yttre grundmur. Fotoplasma 2 aggregat i boyta pa stuga m 2 extra flaktar, Sodra Staksholmsvagen Varmdo. TRV Pro-X m 30 slinga, Montage av kanalflakt, K7 flakt, Kolangsvagen Djurhamn. Tillaggs isolering vind. Bygg landgang fram till TRV, Varmlandsvagen Farsta. Tata skorstnspipa till imkanal, Elslang montering i imkanal, K7 flakt. Haltagning i fasad for fresh ventiler. Spiralkanal fran skorsten monteras till flaktkapa i kok, Storsvagen Hagersten. Tvatt vind, Lilla Vagen Rosersberg. Haltagning i fasad for fresh ventiler. Spiralkanal fran skorsten monteras till flaktkapa i kok, Storsvangen Varmdo. Bygga landgang fram till Trygghetsvakt, Varmlandsvagen Farsta. K7 flakt i toarum, gamla delen, Bjorkvagen Tumba. Kontroll av luftfloden. Varmdogatan Gustavsberg. Sommarvindsvagen Saltsjobaden. Edry montering, Ev haltagning i murvagg i valv, Jungfrugatan Stockholm. Baverstigen 55 Tumba. Haltagning i trappsteg for montage av 2 st ventiler, Bjorkholmsvagen Saltsjo-Boo. Sedan 3 st ozon aggregat samt 3 gula stodflaktar i en vecka efter utfort arbete. Vastra Finnbodavagen Nacka. Grundmur byggs igen med Isodran skivor. Ravkullen Varmdo. Gransvagen Tyreso. Satta skiva pa hons nats dorren in i grunden. Dalviksvagen Ingaro. Adsorptionsavfuktare monteras pa vinden, 100 ventilationsslangar dras ut till de 3 trangre delarna. Karlsruhevagen Gustavsberg. Tata takfotsventilation, K7 flakt pa toalett, Isolera ventilationskanal med Aeroflex. 1 st K7 flakt levereras till duschrum i kallare. Norrlot Enhorna. Hostvagen Saltsjo-Boo. Satta skiva pa honsnat dorren in i grunden. Dalviksvagen Ingaro. Prinsvagen Saltsjobaden. Haltagning i tak mot vind for montage av spirokanal 125mm, Haltagning i gavel pa vind. Brandisolering av kanal genom bjalklag mot vind, 1,5 m sedan aeroflex duk pa resten av kanalen pa vinden. Naktergalsvagen Huddinge. Aeroflex i grund samt del av yttre grundmur. Fotoplasma i boyta samt krypgrund m 2 aggregat 2-3 dgr.

Aven Plasma aggregat i lillstuga. 3 st tilluftsdon, 1 st K7flakt i toalett. Anvander kundens forlangningssladd tillsvidare, el i badrum fixar kund sjalv senare. Masbovagen Ingaro. Haltagning i golv. Luktsanering med plasma aggregat. Dalkarrsvagen Tullinge. Ta upp hal och gora lucka in till den stangda vinden. Sjogrundsvagen Ingaro. Vavtapet pa vagg skall avlagsnas. Ox.tvatt av kallare, golv och vaggar, Avfukta vaggar och golv med varmelampor, lat sta 2 veckor. Matta skorsten och tillverka suglada. Lucka pa vinden, Kontrollera vinden.Ljusnevagen Bagarmossen. Evakueringsflakt och varmare under sanering och 2 veckor efter sanering. Korsmovagen Varmdo. Sanering av ett rum. Inbyggd balkong. Prastvagen Huddinge. Montage av 1 st K7 flakt i duschrum. Varmlandsvagen Farsta. VIND, Oxtvatt raspont, K7 flakt duschrum, 3 st Fresh ventiler. Blabarsvagen Nynashamn Fasadflakt pa toalett. Lopande rakning lilla huset, forsoka oppna och kontrollera om det finns luftspalt i tak. Stora Huset, byta plastroren fran koksflakten till murstocken. Ev. byta fonsterblack pa lopande rakning. Barnviksslingan Stavsnas. Lillsvangen Ingaro. Fotoplasma efter rivning. Bygga upp ny blindbotten med vindduk samt stro. Mata upp avfuktaren att den befintliga fungerar. Liljevagen Varmdo. Grunden fyllt med fotokatalytisk plasma gas under 3 dagar for att doda av bakterier samt sporer som ar luft burna. K7 flakt i badrum. Bjorksalavagen Varmdo. Fagelvagen Alta. Tatning av takfotsventilationen. Tatning av Mogelstoppers. Guldbaggestigen Alvsjo. Viskning av franluftskanaler med viska. Demontering av felaktig frigolit som sitter i tak i krypgrund. Isolera med aeroflex duk pa mark samt del av yttre grundmur. Boytan samt krypgrund luktbehandlas med fotokatalytisk gas under 2-3 dagar. Lummergangen Tyreso. Isolera vent kanal med aeroflex duk. Kramarvagen Hagersten. Glidskydd for stegar vid uppgangar. Los stege mellan laga taket och hoga taket. Levereras i tegelrod farg. Losa stegen mellan taken ar blank.

Larkvagen Saltsjobaden. Angslang ansluts till franluftsventil. Haltagning och montage av 1 st fresch ventil pa lopande rakning. Valhallavagen Stockholm. Nackanasvagen Nacka. Krypgrund behandlas med ozon gas. Boyta behandlas med fotokatalytisk gas. Segeltorpsvagen Segeltorp. Bergsslingan Holo. Landgang brandmatta sarg runt lucka. Montage av kanalflakt och kort ljuddampare pa vind med anslutning ner mot dusch. Isolera ror med aeroflex. Sateribacken Tynningo. Rannilsvagen Sodertalje. Isolering av krypgrund med aeroflex pa mark samt yttre grundmur. Tatning av ventiler samt angror dras ut i ett av dem. Muskotvagen Varmdo. Orrvagen Tungelsta. Klostervagen Gustavsberg. Backstuguvagen Nacka. Lindmatarvagen Huddinge. Tatning av ventiler och angror dras ut genom en av dem. Fagelbrovagen Varmdo. Mark samt del av yttre grundmur klas med aeroflex. Oppen yta samt inomhus miljon fylls med fotokatalytisk gas under flera dagar samt spridarflaktar anvands. Hojdhagsvagen Gustavsberg. Mogelsanering av raspont pa vind. 100 mm torrslang laggs ut for att distribuera luften. Vasterangsvagen Alvsjo. Vastergoksvagen Vallingby. Plantvagen Bro. Virvelvindsvagen Bromma. Malungsvagen Sollentuna. Mosstorpsvagen Taby. Loparo Suglada klas med varmetalig ljudisolering, mont flakt pa suglada. Jungfruvagen Danderyd. Hamndalsvagen Norrtalje. Glivavagen Bromma. Kvarnlandsvagen Grisslehamn. Gullvivevagen Osterskar. Vattenmaravagen Uppl. Vasby. Slungvagen Akersberga. Branslevagen Akersberga. Gurlitavagen Bromma. Friggavagen Djursholm. Gullvivevagen Osterskar. Rokkontroll, tilluftsdon, 6 st, Intelilivent flakt, 2 st. Torsburgsvagen Bromma. Bjornstiernas vag Jarfalla. Nasby Alle Taby. Holmgardsvagen Sigtuna. Ryavagen Taby. Sandkullsvagen Spanga. Kronvagen Jarfalla. Neptunivagen Jarfalla. Akerbyvagen Taby. Kvarnlandsvagen Grisslehamn. Vattenmaravagen Uppl Vasby. Hultvagen Akersberga. Snarvindevagen Hasselby. Lerviksvagen Akersberga. Granovagen Blido. Sveavagen Stockholm. Kalvestavagen Vallingby.

Ballstavagen Bromma. Edsviksvagen Danderyd. Solovagen Vaxholm. Ejdervagen Osthammar. Laggabacken Knivsta. Forrindargrand Hasselby. Blabarsvagen Storvreta. Snappvagen Sollentuna. Mabarsstigen Hasselby. Bergvagen Enebyberg. Ekvagen Bro. Torpvagen Taby. Mogelsanering tak pa vind, extraktionsflakt under sanering, referensvirke satts upp for att kunna folja utvecklingen i framtiden. 1 st tilluftsdon overvaning, Bergasstigen Danderyd. Mogelsanering raspont pa vinden. Mojbrovagen Bromma. Oxtvatt blindbotten, aeroflex duk grund ca 150 m?. Spinnarvagen Akersberga. Mogelsanering Vind tak, uppsattning ref virke, Arb 2, Suglada ljudisolerad monterad pa skorstenen 8 st tilluftsdon, Plasmasantering en extra helg m 3 aggregat samt 3 st stodflaktar under 2 dygn. Fagelvagen Danderyd. Lanna Skolvag Bergshamra. Vaxthusvagen Ekero. Tar aven bort vatten fran grunden som ar synligt samt installation av lecakulor. Jobb 2, 1 st drankpump med flottor m backventil, anslut mot yttre grundmur. Abyholmsvagen Vallentuna. Extranktionsflakt anvands under sanering. 8 st fullflodes tilluftsdon. Bypass koppling av rokkanal for oppna spisen. Egilsvagen Bromma. Hugleiksvagen Bromma. Sveavagen Djursholm. Mullbarsvagen Bromma. Hackspettsvagen Bromma. Montage av svart takflakt pa sugladans overdel. Bypass koppling av befintlig rokkanal. Stugvagen Bromma. Granitvagen Taby. Tvaspannsvagen Jarfalla. Extraktionsflakt anvands under sanering. Referensvirke satts upp i vardera del av de 3 vindarna for att folja utvecklingen framover. Sveastigen Djursholm. Display pa vind vid taklucka for lattillganglig avlasning av avfuktare. Kolmilevagen Upplands Vasby. Spiroror, Ljuddampare 300 mm. Sorahemsvagen Akersberga. Haltagning 28 mm i golv vid behov. VP ror 25 mm vid behov, hor ihop med haltagningen. Haltagning i golv 100 mm for installation av siproror. Installation av fasadflakt via tilluftsdon i rum langst ner till hoger. Ljuddampare monteras pa spiroror i den del som gar ner mot golvet.

Trafostyrning, 5 steg installeras i boyta for styrning av flaktens kapacitet. Provtagning i vaggar for analys av mogelsporer hos Pebasus Lab i Uppsala ingar i offert pris. Inbyggnad av spriroror pa vagg ingar ej. Getingvagen Akersberga. Tatning av ventiler samt utdragning av angroret i ett av dem. Aldersbestandig plastfolie laggs omlott i hela grunden ca 90 m?. Ryttmastarvagen Vallingby. Referensvirke satts upp for att folja utveckling i framtiden. Tatning av ventiler dar angror dras ut i ett av dem. Tatning av takfot. Jagarstigen Sollentuna. Referensvirke satts upp i reskeptive sektion (3 st) for att folja utveckling. Stubboda Norrtalje. Referensvirke satts upp for att kunna folja utvecklingen. Bergvagen Enebyberg. Montage av evakueringsror for angluft utanfor huset. Adavagen Akersberga. Referensvirke satts upp for att kunna folja utvecklingen i framtiden. Tradgardsvagen Taby. Referensvirke satts upp for att kunna folja utvecklingen i framtiden. Dammgatan Knivsta. Komministervagen Bromma. Nattarovagen Saltsjo-Boo. Handgraving in i tranga delen. Aeroflex i krypgrund och stora kallaren. Nattarovagen Vindo. KrypgrundsisoleringAeroflex mark i grund. Bortforsling av skrap. Haghultavagen Varmdo. Hasseluddsvagen Saltsjo-Boo. Riv garderob i sovrummet till vanster vid uppgang pa plan 2. Fotoplasma 4 aggregat i 3 dagar. Akervagen Enskededalen. Bandhagsvagen Enskede. Algholmsvagen Dalaro. Mogelsanering, 3 st tilluftsdon ovreplan, 3 st tilluftsdon nedreplan. Bygga om plat skorsten m en flakt. Klisatravagen Alta. Mogelsanering blindbotten. Aeroflexduk pa mark samt yttre grundmur. 5 sackar lecakulor for kappilarbrytande skikt vid grundmur. Knotbacken Varmdo. Mogelsanering av vind, tatning av takfot. Lavalvagen Nacka. Kanalflakt och ror for atercirkulering av DryAir, Vaggflakt m trafo pa utsida av lilla grunden med kanal och ventil ut i korridor. Kattnasvagen Holo. Solovagen Varmdo. Irisvagen Varmdo. Tata otatheter i yttre grundmur med fogskum. Aeroflex pa mark upp mot grundmur.

Nordmannavagen Saltsjo-Boo. Oxtvatt raspont, Aeroflex pa mark samt del av yttre grundmur. Aeroflex mark samt dela av yttre grundmur. I teknik rummet laggs duken bara pa mark samt en bit ut fran den tekniska utrustningen. Tatning av kattgluggar. Aspallen Varmdo. Montage av angbroms pa vind. Brandmatta rund skortsten. Landgang till gavel fran uppstigningslucka. Sarg vid uppstigningslucka, Inblasning av cellulosa ca 40 cm. 1 st K7 flakt i tvattstuga. Bergtorpstigen Alvsjo. Bygga igen mellan plintarna under altanen. Aeroflex pa mark samt del av yttre grundmur. Boytan behandlas med 3 fotoplasma aggregat. Plataslingan Ingaro. Storskiftesvagen Huddinge. Display pa vind vid taklucka for lattillganglig avlasning av avfuktare. Kolmilevagen Upplands Vasby. Spiroror, Ljuddampare 300 mm. Sorahemsvagen Akersberga. Haltagning 28 mm i golv vid behov. VP ror 25 mm vid behov, hor ihop med haltagningen. Haltagning i golv 100 mm for installation av siproror. Installation av fasadflakt via tilluftsdon i rum langst ner till hoger. Ljuddampare monteras pa spiroror i den del som gar ner mot golvet. Trafostyrning, 5 steg installeras i boyta for styrning av flaktens kapacitet. Provtagning i vaggar for analys av mogelsporer hos Pebasus Lab i Uppsala ingar i offert pris. Inbyggnad av spriroror pa vagg ingar ej. Getingvagen Akersberga. Tatning av ventiler samt utdragning av angroret i ett av dem. Aldersbestandig plastfolie laggs omlott i hela grunden ca 90 m?. Ryttmastarvagen Vallingby. Mogelsanering tak pa vind. Raspont bearbetas m borste. Referensvirke satts upp for att folja utveckling i framtiden. Tatning av ventiler dar angror dras ut i ett av dem. Tatning av takfot. Jagarstigen Sollentuna. Referensvirke satts upp i respektive sektion (3 st) for att folja utveckling. Stubboda Norrtalje. Mogelsanering tak av vind, 2 st nya gavelspetsventiler, UV lampor anvands for att forbattra blekningseffekten. Referensvirke satts upp for att kunna folja utvecklingen. Bergvagen Enebyberg.

Mogelsanering tak av vind. Tatning av takfot. Ostbovagen Danderyd. Montage av evakueringsror for angluft utanfor huset. Adavagen Akersberga. Referensvirke satts upp for att kunna folja utvecklingen i framtiden. Tradgardsvagen Taby. Referensvirke satts upp for att kunna folja utvecklingen i framtiden. Dammgatan Knivsta. Mogelsanering tak av vind, tatning av ventiler, ett anvands som angluft utslapp.Tatning av takfot. Tatning av den lilla delen av vinden dar det finns ventilationsspringor (och lite mogelpavaxt) pa raspont med Aeroflexduk. Komministervagen Bromma. Mogelsanering tak av vind. Haltagning for angluften. Torevagen Knivsta. Anhaltsvagen Sollentuna. Sodra Asvagen Osterskar. Referensvirke satts upp for att folja utveckling. Tatning av ventiler, Aeroflex i grund. Special anpassad ventilationsslang laggs pa plasten for fordelning av torrluft till samtliga sektioner. Malmbodavagen Vallentuna. Oppna upp ingang utifran till respektive grund pa lopande rakning. Referens fuktprovtagning 2 st provtagningar i varje krypgrund i blindbotten en fore installation samt en ny provtagning 1 ar efter installation. Detta utfors av oberoende part. Elinstallation av avfuktare samt energimatare i varje grund till 4 st huskroppar. Alla grunder isoleras med aeroflexduk, ca 600 m?. 1 st AirGreen adsorptionsavfuktare i varje grund (tot 4 st). Dalkarrsleden Vallingby. Upprivning av gammalt golv. Ventilerat golv,Ozon sanering 3 dygn, Haltagning ca 28 mm i golv vid 3 stallen, haltagning i golvet 100 mm for installation av spiroror fran flakt. Installation fasadflakt inkl karnhaltagning i putsad fasad. Suglada ROD, 6 st tilluftsdon, K7 flakt Mogelsanering tak av vind, raspont m borste. DryAir VIND m display. Tatning av takfot. Plasmasanering 7 dygn. Spaningsvagen Jarfalla. Raspont m borste. Silverdalsvagen Sollentuna. Display ingar. Jarneksvagen Spanga. Suglada m isolering, 4 st fresch ventiler. Dalkarrsleden Vallingby. Staffansvagen Knivsta. Nyodlingsvagen Sollentuna.

Bergklintvagen Uppl.Vasby. Tunnbrodsvagen Bromma. Ref virke satts upp. Bredlotsvagen Svartsjo. Kvarntorpsvagen Taby. Boangsvagen Akersberga. Cyklonvagen Jarfalla. Riksviksvagen Norrtalje. Sanering av krypgrund. Igenbyggnad av del av krypgrund. Aeroreflexduk. Avfuktare. Gokartsvagen, Gnesta, Upptagning av lucka till vinden pa husgaveln. Sanering av vind samt avfuktare. Ventilation med fasadflakt for franluft samt nagra tilluftsdon. Mogelsanering av krypgrund, Aeroreflexduk samt Fotoplasmaavfuktare. Luktsanering av bo-ytan. Monterat lucka. Sanering av vindar samt avfuktare. Byggt om och kompletterat FTX-System samt service av aggregat. Monterat ljuddampare pa ventilationen. Prinsens vag, Grodinge, Sanering av vind. Tilluftsdon. Ombyggnad av takhuv samt montering av franfuftsflakt. Byte av franluftsflakt. Separerat koksflakten fran ovrig ventilation. Sanering av vind samt avfuktare. Risslevagen, Liso, Mogelsanering av krypgrund, Aeroreflexduk. Avfuktare. Rensning av kanaler. Hittade en vattenlacka och fick riva trossbotten, isolering samt aterbygga. Uttag av all isolering pa vind. Sanering av vind samt avfuktare. Sanering av vind och avfuktare. Nagra tilluftsdon. Franluftsflaktar fasad och kanalflakt samt nagra tilluftsdon.